Canvi de contrasenya


La contrasenya es canviarà en totes les aplicacions de la plataforma
El canvi a Moodle i a l'accés WiFi pot trigar un màxim de 5 minuts.
El canvi al compte de Google pot trigar un màxim de 30 minuts.
 
  La nova contrasenya ha de:
  • Tenir una longitud mínima de 8 caràcters
  • Incloure almenys una lletra majúscula
  • Incloure almenys un número
  • Incloure almenys un dels caràcters especials següents: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^`{|}~
 
  Login  
  contrasenya actual  
  contrasenya nova  
  Confirmació de contrasenya nova